neděle 14. října 2012

06 Úvod do opcí - opční tabulka

6. díl - Opční tabulka

Zatímco u obchodování akcií pracujeme pouze s aktuální cenou, za kterou můžeme akcii koupit nebo prodat, u opcí máme výběr bohatší. Výrazně bohatší.
Opce můžeme kupovat na v podstatě libovolné strike ceně, každé podkladové aktivum má stanoven krok, po kterém je možné opce kupovat. U akcií Apple, které aktuálně stojí USD 630, je tento krok po 5 dolarech, u populárního nástroje SPY, který má aktuálně cenu 142.9, jsou strike ceny dostupné na každém celém čísle a v poslední době se na týdenních opcích objevila možnost kupovat opce dokonce i na půlkách, tedy např. na 142.5.


No a vzhledem k tomu, že na každé strike ceně můžete obchodovat opce CALL nebo opce PUT, přemýšleli obchodníci, jak ceny opcí přehledně zobrazit a ustálili se na tzv. opčním řetězci, opční tabulce (angl. option chain).

Tvorba ceny
Než si ukážeme tvorbu ceny u výše zmíněných titulů, uděláme si odbočku a vysvětlíme si, co vlastně tvoří cenu instrumentu. Princip je stejný u akcií, opcí, obligací a všech ostatních finančních nástrojů.
Cenu tvoří nabídka a poptávka. Hezká definice, ale co to znamená? Víme, že akcie AAPL je nyní za 630. Řekněme že chceme koupit 100 akcií AAPL, tvoříme tedy poptávku. Předpokládejme dále, že na trhu jsou dva lidé, kteří chtějí AAPL prodávat. Jeden z nich nakoupil 50 akcií za 340, má vyděláno a rozhodl se, že už nebude riskovat další pokles ceny a že se jeho tučný profit bude zmenšovat. Dále je na trhu člověk, který nakoupil akcie AAPL za 670 při uvedení iPhone 5 na trh a nyní se smířil s tím, že obchod nevyšel a chce vyskočit dřív, než spadne do ještě větší ztráty.

Máme tedy cenu 630.
Hráče A který chce koupit 100ks.
Hráče B, který chce sebrat profit a prodat 50ks.
Hráče C, který je zoufalý a chce prodat 50ks a zabránit větší ztrátě.

Hráč A tedy poptá 100 akcíí AAPL za 630 a tato poptávka se objeví na trhu. Hráč C po ní okamžitě skočí a svých 50 akcií prodá za 630. Cena akcií AAPL se nehýbe a zůstává na 630.

Nyní má hráč A 50 akcií a 50 ještě poptává. Hráč C je venku. Hráč B ale nikam nespěchá a říká si, že když je někdo ochotný kupovat za 630, bude ochotný kupovat i za 631.
Vloží tedy nabídku na prodej 50 akcií za 631.
Na trhu je tedy stále poptávka po koupi 50ks za 630 a nabídka na prodej 50ks za 631. Hráč A se dívá na hráče B (virtuálně, ve skutečnosti sedí jeden v kanceláři v Chicagu a druhý v pracovně v podkroví své vily v Hongkongu). Hráč B se dívá na hráče A... hráč A se dívá na hráče B. Cena je stále 630. Hráč B se odstrčí od stolu, natáhne si nohy a zapálí doutník. Hráči A přijde email od šéfa, jestli už dokončil ten AAPL a začal pracovat na dalším úkolu. Rozhodne se tedy obchod dokončit a koupit 50ks za 631. V tomto okamžiku, kdy se spáruje nabídka a poptávka na 631 uvidí obchodníci na celém světe jak graf AAPL vyleze o dílek nahoru a do dalšího spárovaného obchodu je cena akcie AAPL 631 dolarů za kus.

Akcie AAPL se ve skutečnosti obchodují po setinách dolaru (centech) a situací, kterou jsme si zde vykreslili, probíhá každou vteřinu celá řada. Počtu transakcí se říká volume. To, co jsme si nyní v posledních řádcích ukázali, zvýší volume o 100. Průměrné denní volume na AAPL je nyní 18 milionů, tedy takových transakcí proběhne během obchodní seance 180 tisíc, tedy zhruba 8 každou vteřinu.

No a jelikož jsou v každém okamžiku na trhu kupci, kteří za nějakou cenu poptávají (Ask) a prodejci, kteří za určitou cenu nabízejí (Bid), tak se ceny většinou zobrazují ve třech variantách:
Ask - poptávka
Bid - nabídka
Last - za jakou cenu proběhla poslední transakce

Opční tabulka
Když už víme, že opce jsou dostupné na různých strike, různých expiracích a že cena má bid a ask, můžeme si ukázat, jak to vypadá v praxi:

Takhle vypadá aktuální opční tabulka AAPL v platformě Thinkorswim (TOS), kterou používáme v tomto seriálu.


Ano, velmi hodně číslíček, ale s trochou cviku vám to ani nepřijde.
Základní dělení, které najdete ve většině opčních řetězců:
CALL vlevo
PUT vpravo
Uprostřed Strike - Bílý obdélník.

Modrý obdélník nahoře vám ukazuje základní info o podkladu. Nás zajímá hlavně číslo vlevo, tj. Last. (Písmenem X se označuje, že trh není otevřený a že je zobrazována cena, na které zavřel.)

Zeleně jsou označeny jednotlivá expirační období. My máme zobrazený říjen a listopad 2012, dole pak vidíte zabalené měsíce k dispozici. Možná si řeknete, proč tam nejsou vidět týdenní opce, které se na AAPL obchodují. To proto, že za týden expiruje říjnový měsíční kontrakt a weekly by se s ním překrývalo, proto se týden před expirací weekly nevypisují.

Ve fialovém obdélníku uprostřed nahoře si zvolíte, kolik strike chcete zobrazit. Na našem obrázku je rozpětí od ceny 595 až po 660.

Červeně jsou označené popisky jednotlivých sloupců. Ve sloupci nás zajímá hlavně Bid a Ask, které jsme si vysvětlovali.

Volume je objem, v jakém se obchodují jednotlivé opce. To nám může ukázat zajímavé oblasti a také v tomto případě to, většina obchodníků očekává u AAPL růst a mnohem větší objemy jsou vidět na cenách nad 630.

Delta je základní opční technický indikátor, který ukazuje, o kolik se cena opce změní, když se cena podkladu změní o 1 USD. K deltě se ještě vrátíme.

Implied Volatility  je dravost nebo nervozita, kterou trh očekává. Historická volatilita je pohled zpět, implied volatilita je výhled dopředu. V podstatě lze říci, že čím je volatilita vyšší, tím jsou opce dražší a čím je nižší, tím jsou levnější. O volatilitě si povíme víc později.

Hodnot, které si můžete v option chainu zobrazit, jsou pochopitelně spousty a vy si zvolíte to, co potřebujete ke své strategii.

Shrnutí
Opční řetězec nebo tabulka je způsob zobrazení ceny opcí.  Naleznete v ní také řadu dalších údajů, které si můžete volit. Opční retězce s cenou na konci dne naleznete na všech finančních webech, např. na finance.google.com nebo finance.yahoo.com. Reálné ceny v čase získáte od svého makléře, nebo např. v platformě Thinkorswim si je můžete dva měsíce zkoušet bezplatně.

Žádné komentáře:

Okomentovat