neděle 25. listopadu 2012

Návod jak otevřít opční spread (TOS)V záložece Charts se podíváme-li se na graf AAPL, vidíme, že se cena (opět) odrazila na ceně 520 a jedna z možností jak tuto situaci zobchodovat je prodat PUT kreditní  spread na −520 +515,tj. prodáme opci na 520 a koupíme ochrannou za 515, opci na 520 prodáme za víc než koupíme tu na 515, získáme tedy okamžitě určitý kredit a poté budeme očekávat, že cena nekonční pod 520. Můžeme samozřejmě i obchod uzavřít, pokud dosáhne např. 50% maximálního profitu a nečekat až do expirace.

Jakmile tedy máme naši analýzu hotovou a jsme připraveni obchod otevřít, použijeme následující postup:

1. Přepneme se na záložku Trade
2. Zadáme ticker neboli zkratku titulu, který chceme obchodovat, v našem případě AAPL
3. Ze seznamu si vybereme expirační měsíc, který nás zajímá, my jsme zvolili Prosinec 2012, která má 27 dní do expirace.Pořád na stejné obrazovce
1. Vybereme PUT nebo CALL, většina platforem má CALL vlevo a PUT vpravo, my prodáváme kreditní PUT spread, proto hledáme vpravo.
2. Vyberu strike cenu, na které budeme otvírat, zvolíme tedy 520.
3. Kliknu někam do řádku (levým myšítkem) a poté pravým myšítkem vyvolám menu, které vidíte na obrázku výše. Tam zvolíme SELL (kreditní prodáváme a debetní kupujeme). Z menu pod SELL zvolíme strategii, kterou chceme prodat, v TOS se nazývá Vertical.
Vetrical proto, že tento spread se občas nazývá vertikální, což označuje, že strike jsou nad sebou vertikálně ve stejném expiračním měsíci.
4. Na Vertical klikneme levým tlačítkem myši.


Stále na stejné obrazovce dole se nám objeví dva řádky, ve kterých vidíme náš příkaz, který dosud nebyl odeslán!
Má hnědo-červené podbarvení, abychom viděli na první pohled, že jde o spread kreditní. Debetní spready mají pozadí zelené.
Zde můžete stále ještě měnit detaily příkazu.
Zeleně vidíte aktuální cenu, za kterou lze spread prodat tj. USD 52. Cena je vždy na 1 kontrakt, my  máme ve třetím sloupci zvoleno kontraktů 10, proto by náš maximální zisk byl USD 520. To vám platforma ještě ukáže dále.
Zobrazená cena je tzv. MID, tedy střed mezi poptávkou a nabídkou. Získat MID cenu není ve většině případů realistické, při nákupu bude reálná cena někde mezi MID a ASK. Přímo z opčního řetězce není těžké si najít, že nabídka strike 520 je USD 355 a poptávka po strike 515 je USD 325, takže cena bude blíž USD 30.
Confirm and Send znamená Potvrdit a odeslat a stiskem tohoto tlačítka vyvoláme okno, která nám dá ještě jednu šanci si prohlédnout obchod před odesláním:Pořád na stejné obrazovce nám vyskočí okno Order Confirmation Dialog, kde vidíme popis příkazu, na druhém řádku je bod zlomu, tedy cena podkladu, při kterém bude (při expiraci) cena naší pozice 0, maximální profit, maximální ztráta, cena za obchod a další informace.

Zde máte možnost poslat příkaz do fronty (kde ho můžete ještě upravovat), tlačítkem edit se vrátit o krok zpět a udělat úpravy, smazat nebo tlačítkem Send poslat k brokerovi, který ho pošle na burzu:


Po kliknutí na Send vás platforma pošle do záložky Monitor a sekce Activity and Positions, kde vidíte aktuální příkazy. Jelikož je teď sobota, příkaz má stav working (pracující). Jakmile se příkaz zobchoduje, uvidíte ho v sekci dole Position statement.

VARIANTA 2:
Jelikož TOS v současné době neotvírá účty klientům z ČR (ani např. SR nebo UK), můžete si otevřít účet u jiném makléře, já např. používám Interactive Brokers (IB), kteří jsou velcí, silní, mají velmi přátelské poplatky a dají se přes ně dobře zadávat opční obchody, ale pro analýzu situace a risk profil je platforma uživatelsky méně přátelská.
Já pracuji tak, že používám jako hlavní platformu TOS, tam pracuji s cenovými grafy, do kterých si zakresluji vše potřebné k analýze, prohlížím risk profil a až hotový příkaz potom zadávám do platformy IB (Jak pracovat s platformou IB bude předmětem dalšího návodu).

Platforma TOS je k tomu vhodná a nyní si ukážeme možnost jak obchod analyzovat, aniž bychom ho museli obchodovat:Jdeme na záložku Analyze
Sekce Add simulated Trades
Poté pracujeme stejně jako v tabu Trades, tj. zadáme titul, v našem případě AAPL, zvolíme expirační měsíc, stranu PUT a poté správnou strike cenu.
Na obrázku je stav až poté, co jsme na PUT 520 pravým tlačítkem vyvolali menu a zvolili SELL -> Vertical a levým volbu potvrdili.
Dole už je vidět příkaz, všimněte si že já mám platformu nastavenou tak, aby mi vždy otevírala obchod s jedním kontraktem, což je pro mé potřeby analýzy nejlepší, ale je třeba pamatovat, že my chceme analyzovat obchod s deseti kontrakty a tuto hodnotu si ve sloupci 3 upravit.


Zůstáváme v záložce Analyze
Ale přepneme se do sekce Risk Profile
Pokud jsme nezměnili počet kontraktů na předchozí obrazovce, můžeme to udělat I zde. Stejně tam můžeme měnit expirační měsíc, nebo se například podívat, jak by spread vypadal, kdybychom si ochrannou opci  koupili na 510.

Takto zadané “simulované” obchody nám poté v platformě zůstanou i když ji vypneme a můžeme poté v průběhu času kontrolovat vývoj pozice a činit potřebná rozhodnutí. Simulovaný obchod z platformy odstraníme kliknutím na červený křížek na konci řádku.

Žádné komentáře:

Okomentovat