neděle 16. prosince 2012

Opce - Řecká písmena


Dnes si představíme řecká písmena, bez kterých bychom se při pokročilejších strategiích neobešli. Dnešní článek bude fungovat jako krátké představení, nebo připomenutí všech řeckých písmen. Později se k nim vrátíme a rozepíšeme se o nich podrobněji, protože ačkoli je nemusíme všechny používat, je jejich pochopení pro opčního obchodníka důležité.Opční řecká písmena jsou delta, gama, theta, vega. Pikantní je, že vega není řecké písmeno, ale výmysl opčních teoretiků, nicméně ho řadíme mezi opční řecká písmena. Pozor, řecká písmena jsou něco jako indikátory. Jsou to matematické modely, založené na minulosti. Za den, hodinu někdy I minutu se může hodnota řeckého písmena výrazně změnit.

Opční delta
Delta měří změnu v ceně opce v závislosti na změně ceny podkladu. Konkrétně delta vyjadřuje o kolik dolarů přijdeme, když se cena podkladu změní o 1 bod.
Pokud vlastníme dlouhou pozici, naše delta je pozitivní, pokud jsme v krátké pozici, je naše delta negativní. Obecně platí, že pokud jste v Iron Condoru, tak čím je delta blíž nule, tím lépe, pokud máte opce nakoupené, tak je princip opačný.
Delta má ještě jedno použití, vyjadřuje pravděpodobnost, že pozice skončí v penězích.

Příklad:
AAPL je dnes 16/12/2012 zaokrouhleně na 509. Pokud si koupíme PUT opci 510 s expirací tento pátek 21/12, máme delta −.53
Tzn. Že pokud cena stoupne na 510, cena naší opce klesne o USD 53, pokud klesne na 508 hodnota naší pozice vzroste o USD 53.
Dále to znamená, že máme 53% pravděpodobnost, že cena bude v pátek pod cenou 510 a my budeme v plusu.

Pro zajímavost je dobré si všimnout, že delta CALL opce na 510 je 48. To nám kromě výše uvedené říká, že trh je spíše pesimistický a očekává spíše cenu pod 510. Přirozeně tento rozdíl reflektuje i to, že cena už je mírně pod 510.

Gama
Gama nám říká, o kolik se změní delta, když  cena podkladu vzroste o 1 bod.
Pokud je gama negativní, tak růst ceny podkladu o 1 bod deltu sníží.

Gama na našich příkladových opcích je .01 u CALLky a -.01 u PUTky a toho vyplývá, že pokud se cena akcie AAPL zvýší na 510, bude delta CALL 510 na 54 a delta PUTky na 49.

Theta
Opce je aktivum, které s běžícím časem ztrácí hodnotu. Rychlost, jakou ztrácí hodnotu, se vyjadřuje pomocí písemene theta. Theta je vždy negativní.
Theta ukazuje, o kolik klesne hodnota opce za 1 den. Pokud jsme opci prodali, je to náš zisk, pokud ji vlastníme, je to naše ztráta.

Theta naší AAPL CALL 510 je −1.06 a u PUTky je to −.92
Pokud jsme tedy koupili v pátek při close obě opce, tak v pondělí při close bude mít CALLka hodnotu menší o 106 dolarů a PUTka ztratí 92 dolarů ze své hodnoty.

Vega
Vega ukazuje, o kolik se změní cena opce, když se volatilita vzroste o jeden procentní bod.
Rostoucí volatilita zvyšuje cenu a to jak u CALL, tak i PUT opcí. Volatilita mění pouze časovou hodnotu opcí a tedy se snižuje s blížící se expirací, jak se snižuje podíl časové hodnoty.

U našich opcí je vega .26 na obou stranách, tedy nárůst volatility o 1% zvýší cenu našich opcí o 26 dolarů.


Žádné komentáře:

Okomentovat